GULÖS-2021 TERCİH BAŞVURUSU

12 Temmuz 2021 Pazartesi

TERCİH BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE…

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TERCİH BAŞVURUSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR İLE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VE DETAYLARI;
 

1)      Yüksek Öğretim Kurulu Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Esaslarına göre; ( Yönergeye erişmek için lütfen tıklayınız ! )

Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar;

Başvuracak adayların:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde (Mavi Kart) kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler ile Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerden ve birinci vatandaşlığı TC olan çift uyruklulardan ,
              Not:(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
  *a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 *(b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

3) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

      Başvuruları Kabul edilecektir.BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Vesikalık fotoğraf,
2- Pasaport / Kimlik,  (İkamet Kartı olanlar ikamet kartlarını yükleyecektir.)
    -Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların anne, baba kaydını gösterecek şekilde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni yüklemeleri gerekmektedir.Mavi Kart sahibi adayların Mavi Kart veya Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 
3- Lise Diploması,  (Lise Son Sınıf olan adaylar için mezun olabileceğine ilişkin öğrenci belgesi ve Transkript.)    
     - Lise Diplomasının Tercümesi, (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)
4- Sınav Sonuç Belgesi, ( Başvuru için kullanılacak olan geçerli sınav sonuç belgesi --> GULÖS, SAT 1, GCE, ACT, TAWJIHI vb gibi.)
<<<< GULÖS-2021 Sınav Sonuç Belgesi >>>>
5- TÖMER C1 Belgesi,(Bu belgeyi ibra edemeyen adaylardan kabul edilen öğrencilerin yapılacak olan Türkçe Muafiyet Sınavına katılmaları zorunludur)
6- Transkript, (Lise dönemine ait not döküm belgesi)
     -Transkript Tercümesi, (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 
7- Ülke Giriş - Çıkış Belgesi  (TC ve Çift uyruklu (TC ve diğerleri) olanlar için lise dönemine ait büyükelçilik / konsolosluk onaylı pasaport bilgisi)

(Yüklenecek tüm belgelerin jpg|.png|.jpeg  formatında  ve 5 MB dan küçük boyutta olması gerekmektedir.)
 

Başvuruda Kabul Edilen Diğer Sınavlar ve En Düşük Puanlar Aşağıdaki Gibidir;

TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında en az 50 puan alan adaylar;
YÖS: Temel Öğrenme Becerileri Testinden 40 standart puan alan adaylar.
SATReasoning: SAT Reasoning testinde 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan alan adaylar;
ACT (AmericanCollegeTesting) sınavından en az 21 puan alan adaylar;
TAWJİHİ: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (ScientificStream) veya edebi dalda (LiteraryStream) tüm derslerden alman sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar;
•GCE (General CertifıcateExamination) sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level) sertifikası olan adaylar;
BaccalaureatLibanais: Lübnan'da yapılan bakalorya sınavlarında Fen (ScientificStream) veya edebi dalda (LiteraryStream) diploma notu en az 14 olan adaylar (not ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar);
IB (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu başvuracağı bölüme göre en az 30 olan adaylar, •GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 480 puan alan adaylar,
Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye Bakaloryası): Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al-Thanavviyya (Baccalaureate) Smavı'nda Mühendislik ve Mimarlık bölümleri için fen dalında (ScientificStream) 240 üzerinden en az 180, diğer bölümler için edebi dalda (LiteraryStream) en az 170 puan alan adaylar;
DiplomeDebirestan ve Pişdaneşgahi (İran): İran lise diploma (DiplomeDebirestan ve Pişdaneşgahi) notu ortalaması en az 15/20 olan adaylar,
Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 80 alan adaylar,
ABITUR (Alman Bakolaryası) sınavından en az 4 puan alan adaylar,
TQDK Azerbaycan Devlet İmtihanı : 700 üzerinden en az 500 puan alan adaylar,
TÜBiTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya kazanmış adaylar.
 

DETAYLAR !!!
* Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Bilgilerin sisteme hatasız girilmesi, belgelerin okunaklı ve tam olarak yüklenmesi gerekmekte olup bilgilerde ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. (Her aday yalnız bir kere başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde her iki başvuruda değerlendirmeye alınmayacaktır.)
* Eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
* Kayıt sırasında belgelerin orijinalleri ve onaylı suretleri istenecektir. 
* Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları   dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak başvuru ve tercih yapan adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi bu durum kendilerine bir hak sağlamayacaktır.
*Özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına(<<Bakınız>>) Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran ve Kabul edilen Uluslararası öğrencilerin daha sonra internet ana sayfamızda ilan edeceğimiz sına merkezinde ve Başvuru Takviminde ilan edilen tarihlerde hazır olmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm programlara yerleştirme işlemleri ilgili birim tarafından kurulan komisyonlar tarafından karar verilir. Yapılacak özel yetenek  sınavında da başarılı olmaları halinde kesin kayıt hakkı kazanacaklardır.
* Tıp Fakültesi için GULÖS (Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı) Sınavından "en az 80 puan alan adaylar" Tercih Başvurusunda bulunabilir. Tıp Fakültesi için diğer puan türleri ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
* Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenecektir. Adaylar bu belgeyle ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvurusu için, Türkiye’de bulunanlar ise Giresun İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izin belgesi almak için kullanabilirler. 
* Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.
* Belirtilen tarih ve koşullarda Giresun Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.
Giresun Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. Kayıt hakkı, Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonunun onay vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde kayıt hakkı doğmaz. 

 
 
 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ 
GULÖS SINAV SONUÇ BELGELERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI 10 Temmuz 2021 Cumartesi
TERCİH BAŞVURULARININ ALINMASI  12 Temmuz 2021 Pazartesi
-
30 Temmuz 2021 Cuma
YERLEŞTİRME SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 10 Ağustos 2021 Salı
KABUL MEKTUPLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI 10 Ağustos 2021 Salı
ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILMASI 16 Eylül 2021 Perşembe
TÜRKÇE MUAFİYET SINAVLARININ YAPILMASI  14 Eylül - 21 Eylül - 28 Eylül  2021 
(TÖMER C1 Belgesi olmayanlar katılmak zorundadır.)
KAYITLARIN YAPILMASI
13 Eylül 2021 Pazartesi
-
01 Ekim 2021 Cuma 
Belirtilen tarihlerde Giresun Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurulur.