BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ

31 Temmuz 2019 Çarşamba


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 25.07.2019 tarihli ve 75850160-301.02.02-E.54050 sayılı yazısı'na istinaden; Üniversitemiz 2019-2020 Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarından EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölümlerine Yerleştirilmiş;

1- Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge 
(mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile; 

2- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki (KKTC hariç) liselerde gören T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan 
çift uyruklu adayların;  kabulünde % 10 sınırlaması getirildiğinden Üniversitemiz EĞİTİM FAKÜLTESİ'ne yerleştirilen öğrencilerin bölümleri DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.LÜTFEN Güncellenmiş Yerleştirme Sonuç Bilgilerinizi Tekrar kontrol ediniz. <<<Yerleştirme Sonuç>>>