2023 ULUSLARASI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

08 Ağustos 2022 Pazartesi

2023 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

 

 <<<tıklayınız>>>

NOT:
Sisteme Kayıtlı olan ;
- e-Posta :
- Pasaport no veya Kimlik no:

bilgilerinizi girerek sonuca ulaşabilirsiniz.

 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER;
 
 • Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı “Lise Diplomasının aslı” ve lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan yada Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak “Denklik Belgesi”,
 • 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden (KKTC hariç yabancı bir ülkede) ortaöğretiminin (lise) son üç yılını, 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden (KKTC hariç yabancı bir ülkede) ortaöğretiminin (lise) tamamını tamamlayanların yurtdışında okumuş olduğuna dair  Ülke Giriş-Çıkış Belgesi,
  (Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakcılıkla  Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından alınacak belge)
 • Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesinin (GULÖS, YÖS, SAT I, GCE, ACT,  vb...) aslı veya onaylı kopyası;
  (orijinal  belgelerinin gelmemesi durumunda kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle  resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt  hakları iptal edilecektir.)  <<<< GULÖS-2023 Sınav Sonuç Belgesi >>>> 
 • Resmi Kimlik ya da Pasaportun Kimlik Bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan Onaylanmış Fotokopisi,
 • Maddi Durum Beyan Formu, <<< Tıklayınız >>>
   (Ailesi tarafından öğrenim süresi boyunca öğrencinin Türkiye'de geçimini sağlayabileceğine dair noter onaylı taahhüdü)
 • Muvaffakatnâme (18 yaşından küçük olan aday öğrenciler için Ailesi tarafından Türkiye’de eğitim-öğretim görmesine izin verildiği belirtilen, Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı ya da Türkiye Cumhuriyeti Noterler Birliğine bağlı İl-İlçe Noterlerince onaylanmış izin belgesi.)
 • Katkı Payı/Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren ”Banka Dekontu” (Miktar her yıl eğitim-öğretime başlamadan Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir ve Kayıt esnasında ödenecektir.),
 • Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden Alınacak “Öğrenim Meşruhatlı Vize”,(Vize muafiyeti olmayan ülkelerden gelen aday öğrenciler için)
 • Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil – Türkçe Yeterlilik Belgesinin(TÖMER C1 Sertifikası) ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Onaylanmış Aslı,
 • 12 adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)


Yukarıda belirtilen evrakları kayıt son tarihi olan 16 /Eylül /2023 tarihine kadar teslim etmemeniz durumunda kabul ve kayıt işlemleriniz iptal edilecektir.

 

 

Kayıt Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar !

 • Kayıt esnasında doldurulması gereken "Öğrenci Bilgi Formu"nu doldurmamış öğrencinin kayıt işlemi tamamlanmayacaktır.
 • **Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesin kayıt tarihleridir. Öğrencilerin kayıt işlemlerini ilgili tarihler içinde tamamlaması gerekmektedir.**
 • Eksik, geçersiz belge sunan ve belgelerinde tahrifat bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri yürütülmeyecektir.
 • Öğrencilerimizin kayıt işlemlerini bizzat gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kayıt işlemlerini öğrencilerden başka ancak noter onaylı vekâlet verdikleri kişi gerçekleştirebilir.
 • Kayıt belgelerinin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge tesliminde bulunan öğrencinin kaydı onaylanmayacaktır.
 • Ödeme yapması gereken öğrencilerin kayıt tarihleri içinde ödemesini yapması gerekmektedir. Ödemesini tamamlamayan öğrencinin kayıt işlemleri onaylanmayacaktır. 


Kayıt ile ilgili sorularınız için fso@giresun.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.


 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL-KAYIT TAKVİMİ 
ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILMASI  
TÜRKÇE MUAFİYET SINAVLARININ YAPILMASI
(TÖMER C1 Belgesi olmayanlar katılmak zorundadır.)
KAYITLARIN YAPILMASI  
Belirtilen tarihlerde Giresun Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurulur.