Buradasınız : Kampüs Hayatı / Öğrenci Konseyi
Türkçe
English
Русский
Çarşamba, 20.02.2019
Öğrenci Konseyi

YÖK tarafından 20.09.2005 tarihinde benimsenen Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne[1] istinaden Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek için Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyleri oluşturulmuştur. Öğrenci Konseyi üyeleri üniversite öğrencileri tarafından, üniversite öğrencileri arasından seçilmektedir.